Ulla Simonen AVEKin johtaksi

Ulla Simonen on valittu Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin uudeksi johtajaksi. Simonen aloittaa tehtävässä 1.3.2019 AVEKin nykyisen pääsihteerin Juha Samolan eläköityessä.

Simonen on toiminut aiemmin muun muassa DocPoint -festivaalin taiteellisena johtajana ja tutorina erilaisissa kansainvälisissä koulutusohjelmissa, kuten Berlinale Talentsissa ja Dok.Incubatorissa. AVEKiin Simonen siirtyy tuottajan toimesta MADE Oy:stä. AVEK on Simoselle jo ennestään tuttu, sillä hän toimi AVEKin tuotantoneuvojana vuosina 2004-2008.

”AVEK on tärkeä audiovisuaalisen alan toimija ja tukija – hieno kokonaisuus, jota Juha Samola on ansiokkaasti johtanut lähes koko sen olemassaolon ajan. Minulle on erityisen merkityksellistä tulla sellaisen perinnön vaalijaksi”, Simonen sanoo. ”On hienoa päästä auttamaan AVEKia eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Palaan ilolla takaisin AVEKiin tekemään yhdessä tuttujen ihmisten kanssa töitä av-alan edistämiseksi.”

”Olemme tyytyväisiä saadessamme AVEKin johtajaksi av-alan moniosaaja Ulla Simosen. Hänen tietotaitonsa, näkemyksensä ja laajat verkostonsa sopivat erinomaisesti AVEKin edistämistoimintaan”, sanoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen. ”Haluan myös kiittää Simosen edeltäjää Juha Samolaa hänen tekemästään mittavasta työstä AVEKin yli 30-vuotisen historian ensimmäisenä ja ainoana pääsihteerinä.”

AVEKin pääsihteerinä vuodesta 1989 toiminut Samola jää eläkkeelle 28.2.2019. ”Työni audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen parissa on ollut erittäin antoisaa. Av-ala on nyt selvässä murrosvaiheessa; digitaalisuus on jo muuttanut alan toimintatapoja ja tulee muuttamaan niitä edelleen. Ala myös kansainvälistyy hyvää vauhtia. Ulla Simonen tuo tähän kehitykseen tarvittavaa osaamista. Ullan luotsaamana AVEKilla on kaikki edellytykset jatkaa ja kehittyä kotimaisen av-alan tukijana ja myös kansainvälisenä toimijana”, Samola sanoo.

Lisätietoa:
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, valtteri.niiranen (at) kopiosto.fi, 040 024 5008
Ulla Simonen, ulla (at) made.fi, 040 9005505
AVEKin pääsihteeri Juha Samola, juha.samola (at) kopiosto.fi, 09 4315 2351

Kopiosto on Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla Kopiosto edustaa kattavasti myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia.

Kopiosto myöntää lupia valokopiointiin ja julkaisujen digitaaliseen käyttöön, radio- ja televisio-ohjelmien tallentamiseen ja tallenteiden käyttämiseen sekä tv-kanavien edelleenlähettämiseen. Perityt korvaukset Kopiosto tilittää hallintokulujen vähentämisen jälkeen teosten oikeudenomistajille