• Dokumenttikilta pyrkii edistämään dokumenttielokuvaa itsenäisenä taiteenlajina.
  • Valvoo dokumenttielokuvan kanssa työskentelevien etua.
  • Edustaa dokumenttielokuvaa elokuvapoliittisissa keskusteluissa ja päätöksenteossa.
  • Edistää dokumenttielokuvan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.
  • Tuo dokumenttielokuvantekijöitä yhteen.
  • Toimii kotimaisen elokuvan ja erityisesti kotimaisen dokumenttielokuvan edustajana ja asiantuntijana.
  • Edistää toiminnassaan kaikenlaista tasa-arvoa.

Yleisesti

Dokumenttikilta järjestää dokumenttielokuvien näytöksiä sekä Suomessa että ulkomailla, festivaalimatkoja, kansainvälistymistapahtumia, keskustelutilaisuuksia, elokuva-alan koulutusta sekä dokumenttielokuvaa käsitteleviä Doggariklubeja.

Yhdistyksen järjestämällä Doggariklubilla esitetään uusimpia dokumenttielokuvia. Elokuvaesitysten lisäksi keskustellaan dokumenttielokuvaan liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Vapaamuotoisten klubien keskustelijoina on nähty monia kotimaisia dokumenttielokuvaohjaajia kuin myös muiden alojen asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Dokumenttikilta järjestää vuosittain elokuva-alan ammattilaisille dokumenttielokuvaan liittyviä seminaareja ja koulutusta, usein yhteistyössä muiden taidejärjestöjen kanssa. Vuonna 2015 seminaareja järjestettiin kaksi: Omakohtaisuus dokumenttielokuvassa sekä Dokumenttielokuvan julkisuuskuvat yheistyössä DocPoint-festivaalin kanssa.

Toimintaan kuuluu myös tutustumismatkoja merkittäville ulkomaisille dokumenttielokuva- festivaaleille sekä ulkomaisiin koulutustapahtumiin tarpeen mukaan. Festivaalimatkojen tarkoituksena on luoda kontakteja alan toimijoihin ja samalla tuoda suomalainen dokumenttielokuvakulttuuri tutuksi ulkomailla.

Syksyllä 2014 ja 2015 yhdistys järjesti suomalaisille dokumenttielokuvantekijöille kansainvälistysmis- ja verkostoitumistapahtuman IDFA, Amsterdamissa. Tapahtumaan oli kutsuttu kattava edustus televisiorahoittajia, myyntiagentteja ja levittäjien edustajia tapaamaan kahtatoista suomalaista elokuvantekijää.

Perustoimintansa lisäksi yhdistys ajaa aktiivisesti dokumenttielokuvan asiaa suhteessa Suomen elokuvasäätiöön, AVEKiin ja muihin alan toimijoihin. Killan aloitteesta dokumenttielokuvalle on esimerkiksi saatu oma vuosittainen Jussi-palkinto.

Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014