Dokumenttielokuvan vaikuttavuustyön hanketuen haku auki 26.3. asti

Suomen elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja Kirkon mediasäätiö käynnistävät toisen kerran hanketuen dokumenttielokuvien vaikuttavuustyölle.

Hanketuen päämääränä on kehittää vaikuttavuustyön toimintakulttuuria Suomessa, edesauttaa kampanjoiden syntymistä ja luoda eri toimijoiden välille verkostoja.


Vaikuttavuustyön yleiset tavoitteet:

herättää dokumentintekijöissä uudenlaista ajattelua dokumenttielokuvan merkityksestä ja vaikuttavuuspotentiaalista, sekä mahdollisuuksista kehittää alaa, alan rakenteita ja elokuvien sisältöjä
edistää kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten organisaatioiden, yritysten ja yhteiskuntavaikuttajien yhteistyötä dokumenttielokuvien tekijöiden ja tuottajien välille; luoda synergiaa, sekä hyviä ja toimivia käytäntöjä vaikuttavuustyölle
edistää yhteiskunnallista keskustelua dokumenttielokuvista, niiden aiheista ja teemoista
edistää ja laajentaa dokumenttielokuvien näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti
auttaa yleisöä löytämään dokumenttielokuva entistä paremmin
mahdollistaa dokumenttielokuvalle uusia levitysmahdollisuuksia, uusia yleisöjä ja esityspaikkoja
pidentää dokumenttielokuvan elinkaarta

Hakukriteerit:

tukea voivat hakea elokuva-alan tuotantoyhtiöt (Suomessa rekisteröity yhteisö)
tuki on kertaluontoinen
tukea voi hakea yksittäisen, ammattimaisesti tuotetun dokumenttielokuvan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen
elokuvan tulee olla kuvausvaiheessa, jälkituotantovaiheessa tai se voi olla valmis (elokuvalla ei ollut vielä julkista ensi-iltaa)
elokuvan kestoa ei ole rajattu
kampanjan suunnittelee ja toteuttaa tuotantoyhtiö yhteistyössä yhteistyökumppanin/ kumppanien kanssa. Kumppani voi olla myös toinen tuotantoyhtiö.

Valintaprosessi:

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan elokuvan ja kampanjan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, teemojen monipuolisuus ja erilaiset kohderyhmät.

Hakijoiden joukosta valitaan osa haastatteluun. Tuettavien kampanjoiden lukumäärä ja myönnettävä tukisumma riippuvat hakemusten määrästäja kampanjoista.

Rahoitus:

Hanketuen kokonaissumma on 110 000 euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

Suomen elokuvasäätiön kokonaisrahoitus yhteensä 50 000 euroa
AVEK:n kokonaisrahoitus 50 000 euroa
Kirkon mediasäätiön kokonaisrahoitus 10 000 euroa

Kampanjalla voi olla myös muuta rahoitusta.


Hakeminen:

Hakemukset toimitetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Hakija voi käyttää Suomen elokuvasäätiön valmista markkinointi- ja levitysbudjettia ja rahoitussuunnitelmaa (Markkinointi- ja levitystuki: kustannusarvio- ja loppuselvityslomake). Excel-tiedostoja voi muokata kampanjan tarkoituksiin.

Suomen elokuvasäätiön tuessa noudatetaan sopimusten ja raportoinnin osalta markkinointi- ja levitystuen tukiohjeistoa. AVEK:n tuessa noudatetaan jälkituotantotuen kriteereitä.


Hakemuksen liitteet (kohdat 1.-5. ovat pakollisia):

Kampanjasuunnitelma, joka sisältää seuraavat tiedot:

kampanjan tavoitteet
kohderyhmä
yhteiskumppanin/kumppanien lyhyt esittely
työmenetelmät
aikataulu
vastuulliset henkilöt
referenssikampanjat (jos on)
arvio kampanjan heikkouksista ja mahdollisuuksista

Elokuva

lyhyt esittely elokuvasta
ohjaajan/ja tuottajan oma kuvaus elokuvan teemasta ja tavoitteista
linkki leikkausversioon tai valmiiseen elokuvaan
elokuvan vahvistettu esitys- ja levityssuunnitelma (televisio, teatteri tmv.)

Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio

Rahoitussuunnitelma

Keskeisten tekijöiden esittely (CV)

Muu hakemusta tukeva materiaali (vapaavalintainen)

Aikataulu:

hakemusten viimeinen jättöpäivä 26.3.2018 klo 24
valintaprosessi ja haastattelut huhtikuu-toukokuu 2018
päätökset toukokuussa, viikolla 19


Lisätietoja:

Piia Nokelainen

tuotantoneuvoja, Suomen elokuvasäätiö

piia.nokelainen@ses.fi

Outi Rousu

tuotantoneuvoja, AVEK

outi.rousu@avek.kopiosto.fi

Juha Rajamäki

asiamies, Kirkon mediasäätiö

juha.rajamaki@evl.fi