Dokumentaarisen elokuvan lehtorin paikka avoinna

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja yli 11 000 opiskelijaa. Henkilöstön määrä on noin 4 700, joista professoreita on lähes 400. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen kerronta, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO Film School Helsinki) on perustettu vuonna 1959 ja on yksi vanhimmista elokuva-alan kouluista Euroopassa ja maailmassa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella on avoinna seuraava tehtävä:

Dokumentaarisen elokuvan lehtori

Tehtävä alkaa 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on työsopimussuhteinen ja sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään. Tehtävä tullaan täyttämään määräaikaisena (5 vuotta) tai vakituisena joko (yliopiston)lehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin tasolle riippuen hakijan meriiteistä.

Tehtävänkuvaus

Lehtorin opetusalueeseen kuuluu dokumentaarisen elokuvan perusteiden opetus kandidaattitutkinnon yhteisissä opintokokonaisuuksissa sekä dokumentaarisen elokuvan pääaineen kursseilla. Tehtäviin kuuluu opiskelijoiden tutorointi, opetussuunnitteluun osallistuminen, kandidaattiopiskelijoiden opinnäytteiden ohjaaminen ja tarkastaminen sekä hallinnollisia tehtäviä. Lehtori toimii läheisessä yhteistyössä elokuvataiteen koulutusohjelman muiden opettajien kanssa. Suurimman osan dokumentaarisen elokuvan kursseista lehtori opettaa itse. Hän toimii kurssien koordinoijana ja kutsuu myös vierailijoita opettamaan. Koulutusohjelman opetus tapahtuu pääasiallisesti pienryhmissä luentojen, käytännön harjoitteiden, työpajojen ja produktioiden muodossa. Lehtorilla tulee olla taito sekä halu avoimeen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa ja lehtorin tulee kyetä opetustilanteessa ohjaamaan opiskelijaa tämän omaa taiteellista suuntautumista tukien.

Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos tukee henkilökunnan mahdollisuutta omaan taiteelliseen työhön. Voimme myöntää palkattoman vapaan taiteellisen uran edistämiseen.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella on kaksi koulutusohjelmaa. Elokuvataiteen koulutusohjelmassa annetaan opetusta seitsemässä pääaineessa: elokuvaohjaus, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus, elokuva- ja televisiotuotanto, elokuvaus, elokuvaleikkaus, äänisuunnittelu sekä dokumentaarinen elokuva. Lavastustaiteen koulutusohjelmassa on kolme pääainetta: elokuva- ja televisiolavastus, näyttämölavastus sekä pukusuunnittelu. Aalto Studios tarjoaa erinomaiset tilat audiovisuaaliselle koulutukselle ja tutkimukselle. Lisäksi laitos tarjoaa elokuvan historian opetusta ja tutkimusvalmiuksia kehittäviä opintoja. Laitos tekee läheistä yhteistyötä Taideyliopiston ja muiden kansallisten ja kansainvälisten taidekorkeakoulujen kanssa.

Edellytykset

Lehtorin tehtävä edellyttää vähintään ylempää korkeakoulututkintoa, vankkaa kokemusta dokumentaarisen elokuvan alalta ohjaajana sekä hyviä pedagogisia taitoja. Lisäksi edellytämme erinomaisia yhteistyö- ja verkostoitumustaitoja sekä sujuvaa suomen kieltä. Kiinnostus opetusmetodien kehittämiseen yhdessä muiden laitoksen työntekijöiden kanssa on tärkeää.

Tarjoamme

Palkka määräytyy Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti kokemuksen ja pätevyyden perusteella. Työpaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä uudessa kampusrakennuksessa, joka on tehty ja suunniteltu taidekorkeakoululle. Aalto-yliopisto tarjoaa työntekijöilleen inspiroivan työympäristön, työterveyshuollon ja mahdollisuuden monipuoliseen henkilöstökoulutukseen.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisen hakujärjestelmän kautta viimeistään 14.1.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa työryhmän puheenjohtaja, laitoksen johtaja Anna Heiskanen. Hakuprosessiin koskeviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Katju Helminen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

Motivaatiokirje (enintään 2 sivua) – motivaatio haettavaa tehtävää kohtaan sekä näkemys dokumentaarisen elokuvan opettamisesta ja kehittämisestä
Ansioluettelo
Filmografia

Laitostason työryhmä kutsuu jatkoon valitut hakijat vierailulle Aalto-yliopistoon 13.2.2019 antamaan opetusnäytteen sekä haastattelee heidät. Lisäksi pyydetään lausunnot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Jatkoon päässeiltä kandidaateilta pyydämme lisämateriaalia.

Kaikki hakumateriaali pyydetään suomeksi. Hakumateriaaleja ei palauteta. Huomioithan, että emme hyväksy suosituksia hakijoilta ensimmäisessä hakuvaiheessa. Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja Aalto-yliopistosta

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity

Hakuilmoitus Aalto-yliopiston sivuilla:
https://www.aalto.fi/fi/avoimet-tyopaikat/dokumentaarisen-elokuvan-lehtori