DocPartners-koulutushanke leikkaajille ja tuottajille

Leikkaaja tai tuottaja!
Hae Dokumenttikillan palkalliseen DocPartners-koulutushankkeeseen!
Hakudeadline on tiistaina 20.6.2017!

DocPartners-koulutushankkeessa suomalainen leikkaaja ja tuottaja pääsevät mukaan kuuden kansainvälisen, tuotantovaiheessa olevan dokumenttiprojektin leikkausvaiheen toteutukseen maailman johtavien leikkauskonsulttien kanssa. Tuottajalle tarjoutuu lisäksi mahdollisuus rakentaa partnerisuhdetta Euroopan ulkopuolelle projekteihin, joilla on jo kansainvälistä rahoitusta.

Koulutus ei ole osallistujilleen ainoastaan ilmaista vaan siitä maksetaan korvaus!

Leikkauskonsultteina toimivat Rough Cut Servicen leikkaajat, joiden joukossa ovat muun muassa kaksinkertainen Oscar-ehdokas Erez Laufer (The War Room, My Country My Country) Menno Boerema (5 Broken Cameras, Tea Time, Where Condors Fly), Anne Fabini (Morris from America, Return to Homs, Houston), ja Joe Bini (joka tunnetaan yhteistyöstään mm. Werner Herzogin kanssa, muita mm. Roman Polanski: Wanted and Desired, We Need To Talk About Kevin, Tales Of The Grim Sleeper). Lopullisesti projektikohtaiset konsultit selviävät hankkeen edetessä.

Mukaan voivat hakea sekä leikkaaja-tuottajapari että yksittäinen leikkaaja ja tuottaja, jolloin Dokumenttikilta toimii ”match-makerinä” ja tulee ehdottamaan yhteistyöpareja.

Dokumenttikilta rakentaa partnerisuhteen kuuden dokumenttielokuvatuotannon kanssa Keniasta, Vietnamista, Myanmarista, Palestiinasta, Namibiasta ja Nepalista. Näitä tuotantoja tulevat kommentoimaan ja neuvomaan Rough Cut Servicen (RCS) nimeämät maailman huippua edustavat leikkauskonsultit, ja Dokumenttikillan kautta kuudella suomalaisella leikkaajalla ja tuottajalla on mahdollisuus osallistua tähän prosessiin. Hanke on luonteeltaan sekä koulutusta että kehityspoliittista kulttuuritoimintaa.

Toiminta tulee tapahtumaan online-muodossa (sähköposti, Skype-keskustelut, Vimeo jne.)

Suomalaiselle tuotantoyhtiölle maksetaan korvaus tuottajan panoksesta ja laitteistojen käytöstä sekä suomalaiselle leikkaajalle maksettavasta palkkiosta, jonka tuotantoyhtiö laskuttaa hankkeelta ja maksaa edelleen leikkaajalle huolehtien palkkion ennakonpidätyksestä ja työnantajakuluista, jotka luonnollisesti vähennetään palkkion bruttosummasta. Korvaus tuotantoyhtiölle/tuottajalle on 1200 euroa, ja leikkaajalle 800 euroa, ja ne maksetaan laskua vastaan projektin lopuksi kun Dokumenttikilta on saanut osallistujilta selvityksen hankkeen vaiheista ja loppuunsaattamisesta.

Käytännössä toiminta toteutuu seuraavasti:

LEIKKAAJAT
– kun elokuva on rough cut –vaiheessa, kv-tuotantoyhtiö lähettää elokuvasta ladattavan
version kahden RCS-konsultin ja yhden suomalaisen leikkaajan ja tuottajan katsottavaksi.
– toinen RCS-konsulteista on prosessivastaava
– RCS-vastaava on yhteydessä toisiin leikkaajiin tiedustellen onko heillä kysymyksiä esitettävänä tuotannolle ennen palautteen antamista
– kaikki kolme katsovat elokuvan ensimmäisen rough-cutin ja antavat palautteen elokuvasta
– suomalainen leikkaaja työskentelee yhdessä RCS-vastaavan kanssa antaen palautteensa hänelle
– palautteen antamisen jälkeen leikkaajat pitävät Skype-konferenssin tuotannon kanssa
– palautteen ja mahdollisen jatkokeskustelun/sähköpostivaihdon jälkeen kv-tuotanto toimittaa
seuraavan, toisen rough-cut-version elokuvasta 5-10 päivän sisällä
– leikkaajat antavat jälleen palautteen rough cutista, ja RCS-vastaava järjestää Skype-keskustelun
– kv-tuotanto lähettää viimeisen, kolmannen rough cutin, johon annetaan viimeinen palaute.

Edellä kuvattu prosessi on toiminnan perusrunko. Kommentointikierroksia on yhteensä kolme. Käytännössä palautteen antaminen ja sen muodot vaihtelevat paljonkin.

TUOTTAJAT
Suomalaisen tuottajan tehtävänä on
– pitää yhteyttä elokuvan kv-tuottajaan antaen hänelle omien kokemustensa pohjalta tarvittaessa neuvoja niin elokuvan tuotantoon, rahoitukseen kuin levitykseenkin liittyvistä asioista: sopimukset, rahoitusfoorumit, tv-yhtiöt ja niiden slotit, festivaalit ja levitysyhtiöt
– antaa suomalaisen leikkaajan käyttöön sovittuina aikoina välineet ja tilan yhteydenpitoon tuotannon kanssa
– laskuttaa sekä tuottajan että leikkaajan palkkio Dokumenttikillalta, ja maksaa leikkaajan palkkio edelleen hänelle

Tämän lisäksi suomalainen tuottaja voi halutessaan seurata tuotannon kommentointia, ja ryhtyä rakentamaan – molempien osapuolten niin halutessa – varsinaista yhteistuotantoa.

Sekä suomalainen tuottaja että leikkaaja ovat velvoitettuja raportoimaan DocPartner-toiminnasta Dokumenttikilllalle ja RCS:lle. Dokumenttikilta laatii raportin hankkeesta.

Hanke tullaan toteuttamaan yhteistyössä Dokumenttikillan, Rough Cut Servicen, IDFA Bertha Fundin ja HotDocs Ice Blue Fundin kanssa. Hanketta ovat rahoittaneet Ulkoasiainministeriö ja AVEK.

Oheisessa liitteessä on tietoa alustavasti mukaan valitusta kolmesta tuotannosta Keniasta, Vietnamista ja Myanmarista. Kolme muuta tuotantoa valitaan myöhemmin.

Hae mukaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@dokumenttikilta.fi viimeistään tiistaina 20.6.2017.
Lisätietoja saat tarvittaessa samasta osoitteesta tai puhelimitse numerosta 044 5363 432 Dokumenttikillan toiminnanjohtajalta Tapio Riihimäeltä.

Lisätietoa hankkeen yhteistyökumppaneista saat seuraavilta nettisivuilta:

Rough Cut Services:
roughcutservice.com
IDFA Bertha Fund:
https://www.idfa.nl/en/info/idfa-bertha-fund
Hot Docs Blue Ice Group Documentary Fund:
https://www.hotdocs.ca/i/hot-docs-blue-ice-group-documentary-fund